Heatnet Vorstbescherming: voorkom vorstschade


Bescherm uw leidingen, afvoeren, dakgoten etc. tegen ijsvorming met de zelfregulerende kabel van HEATNET


Een dakgoot vol met sneeuw: gevaar voor lekkage!!

HEATNET biedt u een ruim assortiment producten om leidingen, dakgoten en ruimten vorstvrij te houden en te beschermen tegen bevriezing.

Bent u ooit geconfronteerd met de gevolgen van bevroren leidingen, dan weet u wat de kosten zijn die gepaard gaan met de reparatie van leidingen en de mogelijke gevolgschaden.
Voorkom nog voordat het gaat vriezen de mogelijke schade en neem NU maatregelen.

Iedere winter komt vorstschade voor:

 • door bevroren dakgoten en regenpijpen kan het smeltwater niet afvloeien
 • door ongecontroleerd smeltwater beschadigen gevels, dakconstructies en gebouwen
 • afvoerpijpen scheuren of barsten
 • vallende ijspegels kunnen voertuigen beschadigen en vormen een potentieel gevaar voor personen

Oorzaken hiervan zijn:

 • bij aanhoudende koude blijven resten sneeuw en ijs op daken en in dakgoten liggen
 • door de invloed van de zonwarmte of slecht ge´soleerde daken wordt bij temperaturen rond 0 ░ C smeltwater gevormd
 • dit smeltwater loopt van de "warme" (> 0 ░ C) gebieden in de "koude" (<0 ░ C) dakgoten en regenpijpen. Daar bevriest het water weer, kan het niet weg vloeien en gaat z'n "eigen" ongecontroleerde weg volgen.


Bescherming tegen dichtvriezen of op temperatuur houden

In koude periodes is het van groot belang dat u bescherming biedt tegen het dichtvriezen van kwetsbare leidingen. U voorkomt daarmee grote schade aan betreffende leidingen.
Of het nu het vorstvrij of op temperatuur houden van leidingen gaat: Heatnet biedt voor diverse toepassingen een adequate oplossing.

Heatnet biedt de volgende producten:

 • Zelfregulerende verwarmingskabels
  Door de speciale eigenschappen van deze kabel wordt de warmte pas gegenereerd als de omgevingstemperatuur daalt: hoe lager de temperatuur, des te meer warmte wordt afgegeven aan de te beschermen leiding.
  Hierdoor voorkomt u ook onnodig energieverbruik.
  De Heatnet zelfregulerende verwarmingskabel schakelt zichzelf in daar waar warmtebehoefte is. De kabel kan op elke gewenste maat geleverd worden tot een maximale lengte van 100 meter.
  Heatnet levert de zelfregulerende kabel gebruiksklaar op elke gewenste maat, voorzien van aansluitstekker.

  Hoe kouder het wordt, des te warmer wordt de kabel

 • Elektrische verwarmingskabels, met speciale vermogens en lengten + bijbehorende thermostaten
  Deze kabels kunnen worden toegepast om leidingen op temperatuur te houden. Heatnet levert de kabels op gewenste lengte, inclusief bijbehorende thermostaten.

 • Oprit/wegdek-verwarming
  Voor een veilige en altijd toegankelijke oprit of toegang tot een parkeergarage.

Voor een goede werking adviseren we om de leidingen na het aanbrengen van de verwarmingskabel nog te isoleren, zodat een optimaal gebruik gemaakt kan worden van de gegenereerde warmte en een energiezuinige werking gewaarborgd is.

Bescherming van dakgoten

Een zelfregulerende kabel of verwarmingskabel kan in de goot of afvoer worden bevestigd.
Hierdoor worden dakgoten en afvoeren ijsvrij gehouden. Op deze wijze, kunnen er zich ook geen ijspegels vormen. Vallende ijspegels veroorzaken jaarlijks veel schade.

Door de dakgoten en afvoeren te beschermen tegen ijsvorming kunnen ook geen lekken of scheuren ontstaan. Lekkage die uiteindelijk elders in de muren tot schade kan leiden.
Door gebruik te maken van bijvoorbeeld nachttarief zal het ijsvrij houden van dakgoten en afvoeren geen kostbare aangelegenheid hoeven te zijn. (en hoe vaak en hoe lang komt het per jaar voor........?)

HEATNET biedt een afdoende oplossing voor deze problemen.

 • Geen gevaar door vallende ijspegels
 • Geen gevaar door vallende sneeuwmassa's
 • Geen last van volle dakgoten waardoor de waterafvoer wordt belemmerd

Voor een aangepast advies kunt u altijd contact opnemen met HEATNET.

Hoe belangrijk het is om uw dakgoten te beschermen

Door de zonnestralen en de warmte, afgegeven door het huis zelf, wordt het dak verwarmd en smelt de sneeuw.
het smeltwater loopt via de goot weg.
Als het water in de goot bevriest, wordt er ijs gevormd: het ijs in de goot zet uit en kan de goot mogelijk beschadigen.
Er bestaat de kans dat bij het smelten water in de spouwmuren loopt (en nog erger: langs de binnenmuren z'n weg vindt)
Door een vorstbescherming in de goot, wordt het smeltwater altijd afgevoerd en blijven de goten vrij van ijs en wordt beschadiging van de goten voorkomen.

De OplossingVoorbeeld zonder en met dakgootbescherming